Hoe kan ik mijn Hubside contract opzeggen?

OPZEGGEN HUBSIDE-CONTRACT

Je kan je Hubside-contract binnen dertig (30) kalenderdagen na het afsluiten van je contract opzeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder een boete te hoeven betalen. 

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet je je beslissing om je contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring kenbaar maken, op een van de volgende wijzen naar keuze:

telefonisch op +33 (0)4 75 24 24 60 (prijs van een binnenlands gesprek) of via een brief naar het volgende adres:

HUBSIDE – 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE (FR).

Hiervoor kan je gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat je aan het einde van de Algemene Voorwaarden van Hubside vindt.

 

ONTBINDING HUBSIDE CONTRACTEN (BETAALDE FORMULES)

Contracten in het kader van een van de betaalde formules van Hubside worden in eerste instantie afgesloten voor een periode van twaalf (12) maanden.

Als je je contract gedurende de gratis proefperiode van dertig (30) dagen niet hebt opgezegd en je wilt niet dat je contract op de vervaldatum wordt verlengd, dan kan je je contract met HUBSIDE per aangetekende brief op het volgende adres opzeggen: HUBSIDE – 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE (FR), of telefonisch op +33 (0)4 75 24 24 60 (gratis service + prijs van een binnenlands gesprek).

De ontbinding van het contract gaat in aan het einde van de lopende periode, op voorwaarde dat het verzoek hiertoe ten minste één (1) maand voor het einde van de lopende periode wordt ingediend.

Alle voorwaarden met betrekking tot de ontbinding van Hubside-contracten zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Hubside.

 

ONTBINDING HUBSIDE-CONTRACTEN (NIET-BETAALDE FORMULES) 

Contracten in het kader van een niet-betaalde formule van Hubside worden voor onbepaalde tijd gesloten.

Je kunt je contract te allen tijde opzeggen door een brief te sturen naar HUBSIDE op het volgende adres: HUBSIDE – 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE (FR) of door een telefoontje op +33 (0)4 75 24 24 60 (gratis service + prijs van een binnenlands gesprek).

De ontbinding van het contract gaat een maand na ontvangst van het verzoek in.